Oferta

Materiały hutnicze

Prowadzimy handel materiałów hutniczych pochodzenia krajowego i z importu
Produkty hutnictwa i odlewnictwa, profile, profile ciągnione na gorąco, profile gięte na zimno, pręty, pręty gładkie, pręty kute, pręty zbrojeniowe, blachy, blachy jakościowe, blachy konstrukcyjne, pozostałe wyroby stalowe (hutnicze), kształtowniki, walcówka, walce oraz inne wyroby
 • blachy trapezowe
 • pręty zbrojeniowe
 • profile zimnogięte
 • kształtowniki zimnogięte
 • blachy zimno i gorąco walcowane
 • kształtowniki gorąco walcowane
 • pręty okrągłe, płaskie i kwadratowe
 • blachy zimnowalcowane - arkuszowe
 • blachy gorącowalcowane
 • blachy ocynkowe
 • zgrzewane maty zbrojeniowe z drutu żebrowanego
 • rury przewodowe i konstrukcyjne
 • ceowniki równoramienne
 • ceowniki półzamknięte
 • dwuteowniki zwykłe
 • dwuteowniki równoległościenne
 • pręty okrągłe głądkie
 • pręty zbrojeniowe gładkie
 • pręty płaskie
stalmak rury stalowe stalmak drut stalowy

oraz wiele innych wyrobów hutniczych na życzenie klienta